Mgr. Pavla Floriánová

Podpora výuky ZŠ Chrast

konzultační odpoledne

     Program konzultačního odpoledne dne 12. 09. 2019  VII.B – tř. uč. P.Floriánová

Dne 12.9. 2019 byli rodiče seznámeni :

 • se školním řádem, s pravidly pro hodnocení vzdělávání a chování pro školní rok 2019/2020 - internetové stránky školy www.skola-chrast.net
 • přezouvání, omlouvání absencí (do 3 dnů v ŽK),  uvolnění z vyučování na 1 – více dnů (dovolená) – bez žádosti, pouze předem informovat tř. učitele
 • připravenost na hodiny, úbor na tělocvik (venkovní i halová varianta), mobilní telefony při vyučování uloženy v aktovce či v zamknuté skříňce
 • o jakémkoliv úrazu, stavu nevolnosti aj. nutno okamžitě informovat třídního učitele
  • cenné věci jako např.: laptop, tablet apod. nepatří do školy
  • žádost o přednostní odbavení u obědů ze závažných důvodů – u paní ředitelky
  • konzultační odpoledne od 15:00 do 18:00: 7.11.2018, 9.1.2019, 2.4.2019, 4.6.2019
  • stránky školy: www.skola-chrast.net

Itinerář šk. roku 2019/2020 http://www.skola-chrast.net/zakladni-skola/plan-skolniho-roku

ŠVP http://www.skola-chrast.net/zakladni-skola/svp

              Školní řád http://www.skola-chrast.net/zakladni-skola/dokumenty-zs

 • sběr papíru - 23.9. – 27.9. - ráno od 7:00 do 7:45 a po vyučování od 13:30 do 15:00, v úterý a ve čtvrtek lze odevzdat sběr panu školníkovi v garáži od 15:00 do 18:00
 • sběr pomerančové kůry, kaštanů u paní učitelky Žejdlíkové
 • Keltové v Nasavrkách – exkurze – začátek října cca 180 Kč + doplatek za dopravu